Företagets namn - Företagsmeddelande
Ungefär så här står det i Ryman & Holmåsens "Svampar en fälthandbok" om eldtofs, anthina flammea .
Eldtofs, anthina flammea tillhör den artificiella gruppen " Mycelia sterilia", alltså sterilt mycel. Man har inte kunnat sammankoppla dessa mycel med någon specifik svampart. Några av dessa mycel är iögonfallande och de har fått egna namn, eldtofs är en av dem. Den bildar upprätta kvast eller flamlika 0,5 - 1,5 cm höga, sega mycel på fuktiga löv under senhösten, mindre allmän.

Jag har hittat den vid två tillfällen med några års mellanrum och de jag hittade senast var lite högre än de som anges i texten, de högsta skulle jag uppskatta till ca 2,0 cm eller kanske något mer.
Anthina flammea, eldtofs.
Eldtofs,
Anthina flammea. 2010-11-11
Söderåsen Kopparhatten. Eldtofs,
Anthina flammea. 2010-11-11
Söderåsen Kopparhatten. Eldtofs,
Anthina flammea. 2010-11-11
Söderåsen Kopparhatten. Eldtofs,
Anthina flammea. 2010-11-11
Söderåsen Kopparhatten. Eldtofs,
Anthina flammea. 2010-11-11
Söderåsen Kopparhatten. Eldtofs,
Anthina flammea. 2010-11-11
Söderåsen Kopparhatten.
Eldtofs, 
Anthina flammea. 2007
Söderåsen ovanför stenbrottet
Hemsida drivs av  Vistaprint