Företagets namn - Företagsmeddelande
Xylaria, släkte av fam. Xylariaceae tillhörande säcksvamparna. De klubbformade el. greniga fruktkropparna med en nedre steril och en övre sporbildande del. Den har en seg el. korkartad konsistens.               
X. Hypoxylon, stubbhorn, med älghornslikt förgrenade, nedtill svartfiltad i konidiestadiet, upptill vita fruktkroppar, växer på lövträdsstubbar.                                                                                             
X. polymorpha, tjockhorn med tjockare, ogrenade, klubbformade fruktkroppar, förekommer sällsynt på lövträdsstubbar.
X. longipes. Långhorn också en vedlevande svamp som trivs bäst på lönn.
En anekdot, antagligen byggde Stradivarius sina fioler av virke angripet av X. longipes. Se Puggehatten nr.3 2008.

X. corniformis, luddhorn, klubb eller spadformig, kortskaftade 2-3,5 x 0,5-2cm ensamma eller några tillsammans. De är svarta men har tätt sittande små bruna fjäll på ytan, filtartad purpurbrun basal knöl.
Den inre delen (endostromat) är vitt till gråbrun och svampigt mjuk.
I norden är denna art bara känd från Femsjö i Småland och har där inte återfunnits sedan Fries beskrev den 1828. Den är också funnen från en lokal i Blekinge och en i Skåne,
sällsynt även utanför norden men är funnen i Polen.
Den lever som vednedbrytare på mycket grova boklågor. Starkt hotad (EN).

Xylaria hypoxylon, stubbhorn.
Stubbhorn,
Xylaria hypoxylon. 
2007-10-05
Söderåsen Klåveröd. Stubbhorn, 
Xylaria hypoxylon. 
2009-11-10 
Söderåsen Kopparhatten.Stubbhorn, 
Xylaria hypoxylon. 
2009-11-10 
Söderåsen Kopparhatten.Stubbhorn, 
Xylaria hypoxylon. 
2009-11-10 
Söderåsen Kopparhatten.Stubbhorn, 
Xylaria hypoxylon. 
2009-11-10 
Söderåsen Kopparhatten.Stubbhorn, 
Xylaria hypoxylon. 2010-11-13
Falsterbo stadspark.
Stubbhorn,
Xylaria hypoxylon. 2008-04-21
Ekskogen
Rosendals slott. Stubbhorn,
Xylaria hypoxylon. 2008-04-21
Ekskogen
Rosendals slott.Stubbhorn,
Xylaria hypoxylon. 2008-04-21
Ekskogen
Rosendals slott.


Xylaria polymorpha, tjockhorn.
Tjockhorn, 
Xylaria polymorpha.
2009-10-17 
Bökenäs. Tjockhorn, 
Xylaria polymorpha.
2009-10-17 
Bökenäs. Tjockhorn, 
Xylaria polymorpha.
2009-10-17 
Bökenäs. Tjockhorn, 
Xylaria polymorpha.
2009-10-17 
Bökenäs. Tjockhorn, 
Xylaria polymorpha.
2009-10-17 
Bökenäs. Tjockhorn, 
Xylaria polymorpha.
2009-10-17 
Bökenäs.
Tjockhorn, 
Xylaria polymorpha.
2009-10-17 
Bökenäs.
Xylaria longipes, långhorn.

Långhorn,
Xylaria longipes. 2009-09-29
Gantofta Sliprännorna. Långhorn,
Xylaria longipes. 2009-09-29
Gantofta SliprännornaLånghorn,
Xylaria longipes. 2009-09-29
Gantofta SliprännornaLånghorn,
Xylaria longipes. 2009-09-29
Gantofta SliprännornaLånghorn,
Xylaria longipes. 2009-09-29
Gantofta SliprännornaLånghorn, 
Xylaria longipes.
2010-09-22 
Söderåsen Skäralid.
Långhorn, 
Xylaria longipes.
2010-09-22 
Söderåsen Skäralid.Långhorn, 
Xylaria longipes.
2010-09-22 
Söderåsen Skäralid.
.
Hemsida drivs av Vistaprint