Företagets namn - Företagsmeddelande
Alla Musslingar är inte släkt med varandra utan har fått namnet mussling tack vare att de påminner om musslor till utseendet. De har inte centrerad fot utan en snedställd eller så fäster de vid substratet nästan direkt från hatten eller med en mycket kort fot.
Nedan presenterar jag dem jag har hittat.


Clitopilus daamsii, Barkmjölmussling. (Endast ett fåtal fynd är rapporterade från Sverige)
Barkmjölmussling, Clitopilus daamsii. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2011-01-09Barkmjölmussling, Clitopilus daamsii. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2011-01-09
Clitopilus hobsonii, Vedmjölmussling.
Vedmjölmussling, Clitopilus hobsonii. Sweden, Skåne, Söderåsen, Skäralid. 2009-11-20Vedmjölmussling, Clitopilus hobsonii. Sweden, Skåne, Söderåsen, Skäralid. 2009-11-20Vedmjölmussling, Clitopilus hobsonii. Sweden, Skåne, Söderåsen, Skäralid. 2009-11-20
Crepidotus cesatii.
Crepidotus cesatiiCrepidotus cesatiiCrepidotus cesatiiCrepidotus cesatiiCrepidotus cesatii
Crepidotus lundellii.
Crepidotus lundellii.  Sweden, Skåne, Helsingborg, Råå. 2011-08-10Crepidotus lundellii.  Sweden, Skåne, Helsingborg, Råå. 2011-08-10
Crepidotus mollis, Mjukmussling.
Mjukmussling, Crepidotus mollis. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2009-08-23Mjukmussling, Crepidotus mollis. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2009-08-23Mjukmussling, Crepidotus mollis. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2011-01-09 Mjukmussling, Crepidotus mollis. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2011-01-09 Mjukmussling, Crepidotus mollis. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2011-01-09
Crepidotus variabilis, Sidenmussling.
Crepidotus variabilis, Sidenmussling
Hohenbuehelia cyphelliformis, Flädermussling.
Hohenbuehelia cyphelliformis, Flädermussling. Sweden, Skåne, Råådalen. 2012-1-19Hohenbuehelia cyphelliformis, Flädermussling. Sweden, Skåne, Råådalen. 2012-1-19Hohenbuehelia cyphelliformis, Flädermussling. Sweden, Skåne, Råådalen. 2012-1-19Hohenbuehelia cyphelliformis, Flädermussling. Sweden, Skåne, Råådalen. 2012-1-19Hohenbuehelia cyphelliformis, Flädermussling. Sweden, Skåne, Råådalen. 2012-1-19Hohenbuehelia cyphelliformis, Flädermussling. Sweden, Skåne, Råådalen. 2012-1-19
Hohenbuehelia cyphelliformis, Flädermussling. Sweden, Skåne, Råådalen. 2012-1-19
Hohenbuehelia fluxilis, Ullmussling.
Ullmussling, Hohenbuehelia fluxilis. Sweden, Skåne, Söderåsen Kopparhatten. 2011-06-29Ullmussling, Hohenbuehelia fluxilis. Sweden, Skåne, Söderåsen Kopparhatten. 2011-06-29Ullmussling, Hohenbuehelia fluxilis. Sweden, Skåne, Söderåsen Kopparhatten. 2011-06-29Ullmussling, Hohenbuehelia fluxilis. Sweden, Skåne, Söderåsen Kopparhatten. 2011-06-29
Lentinellus castoreus, Bävermussling.
Bävermussling, Lentinellus castoreus. Sweden, Skåne, Björka, Björkaskog. 2007-12-01Bävermussling, Lentinellus castoreus. Sweden, Skåne, Björka, Björkaskog. 2007-12-01Bävermussling, Lentinellus castoreus. Sweden, Skåne, Björka, Björkaskog. 2007-12-01
Lentinellus micheneri, Navelmussling.
Navelmussling, Lentinellus micheneri. Sweden, Skåne, björka, Björka skog. 2007-12-01Navelmussling, Lentinellus micheneri. Sweden, Skåne, björka, Björka skog. 2007-12-01
Lentinellus ursinus, Björnmussling.
Björnmussling, Lentinellus ursinus. Sweden, Skåne, Raus, Råådalen. 2008-11-02.Björnmussling, Lentinellus ursinus. Sweden, Skåne, Raus, Råådalen. 2008-11-02.Björnmussling, Lentinellus ursinus. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kopparhatten. 2011-10-12Björnmussling, Lentinellus ursinus. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kopparhatten. 2011-10-12Björnmussling, Lentinellus ursinus. Sweden, Värmland 2010-09-13-15Björnmussling, Lentinellus ursinus. Sweden, Värmland 2010-09-13-15
Björnmussling, Lentinellus ursinus. Sweden, Värmland 2010-09-13-15
Panellus mitis, Vintermussling.
Vintermussling, Pleurotus mitis. Sweden, Skåne, Raus, Råådalen. 2008-12-08Vintermussling, Pleurotus mitis. Sweden, Skåne, Raus, Råådalen. 2008-12-08Vintermussling, Panellus mitis. sweden, Skåne. Ängelholm, Tallskogen. 2009-01-15.Vintermussling, Panellus mitis. sweden, Skåne. Ängelholm, Tallskogen. 2009-01-15.
Panellus serotinus, Grönmussling.
Grönmussling Panellus serotinus. Sweden, Skåne. Björka. Björka skog. 2008-12-14Grönmussling Panellus serotinus. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2007-11-24Panellus serotinus, Grönmussling. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2011-11-10 Panellus serotinus, Grönmussling. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2011-11-10 Panellus serotinus, Grönmussling. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2011-11-10 Panellus serotinus, Grönmussling. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2011-11-10
Panus conchatus, Broskmussling.
Broskmussling Panus conchatus syn. Lentinus conchatus. 
Sweden, Skåne, Kullenaberg, Grällinge mad. 2010-09-25Broskmussling Panus conchatus syn. Lentinus conchatus. 
Sweden, Skåne, Kullenaberg, Grällinge mad. 2010-09-25Broskmussling Panus conchatus syn. Lentinus conchatus . 
Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2011-02-01.Broskmussling Panus conchatus syn. Lentinus conchatus . 
Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2011-02-01.Broskmussling Panus conchatus syn. Lentinus conchatus.
Sweden, Småland, Ekekull 24-07-2011Broskmussling Panus conchatus syn. Lentinus conchatus.
Sweden, Småland, Ekekull 24-07-2011
Broskmussling Panus conchatus syn. Lentinus conchatus.
Sweden, Småland, Ekekull 24-07-2011
Phyllotopsis nidulans, Stinkmussling.
Phyllotopsis nidulans, Stinkmussling. Sweden,Värmland 2011-09-20Phyllotopsis nidulans, Stinkmussling. Sweden,Värmland 2011-09-20
Pleurotus dryinus, Ringmussling.
Ringmussling, Pleurotus dryinus. Sweden, Skåne, Söderåsen. Kvövahallar 2007-10-04 Ringmussling, Pleurotus dryinus. Sweden, Skåne, Söderåsen. Kvövahallar 2007-10-04 Ringmussling, Pleurotus dryinus. Sweden, Skåne, Söderåsen. Kvövahallar 2007-10-04 Ringmussling, Pleurotus dryinus. Sweden, Skåne, Råådalen. 2010-10-10Ringmussling, Pleurotus dryinus. Sweden, Skåne, Råådalen. 2010-10-10Ringmussling, Pleurotus dryinus. Sweden, Skåne, Söderåsen. 2010-09-22
Ringmussling, Pleurotus dryinus. Sweden, Skåne, Söderåsen. 2010-09-22Ringmussling, Pleurotus dryinus. Sweden, Skåne, Söderåsen. 2010-09-22
Pleurotus ostreatus, Ostronmussling.

Ostronmusslingens fruktkropp innehåller lovastin (Ämnet är ett kraftfullt kolesterolsänkande medel. Det hämmar 3-hydroxi-3-metylglutarylkoenzym A reduktas, som är det mängdreglerande enzymet i kolesterolbiosyntesen. Det stimulerar även produktionen av LDL-receptorer i levern)  som har en kolesterolsänkande effekt i koncentrationer från 0,7 till 2,8 procent torkad vikt. 
Ostronmussling, Pleurotus ostreatus. Sweden, Skåne.Ostronmussling, Pleurotus ostreatus. Sweden, Skåne.Ostronmussling, Pleurotus ostreatus. Sweden, Skåne.Ostronmussling, Pleurotus ostreatus. Sweden, Skåne.Ostronmussling, Pleurotus ostreatus. Sweden, Skåne.Ostronmussling, Pleurotus ostreatus. Sweden, Skåne.
Ostronmussling, Pleurotus ostreatus. Sweden, Skåne.Ostronmussling, Pleurotus ostreatus. Sweden, Skåne.Ostronmussling, Pleurotus ostreatus. Sweden, Skåne.Ostronmussling, Pleurotus ostreatus. Sweden, Skåne.Ostronmussling, Pleurotus ostreatus. Sweden, Skåne.Ostronmussling, Pleurotus ostreatus. Sweden, Skåne.
Ostronmussling, Pleurotus ostreatus. Sweden, Skåne.Ostronmussling, Pleurotus ostreatus. Sweden, Skåne.Ostronmussling, Pleurotus ostreatus. Sweden, Skåne.Ostronmussling, Pleurotus ostreatus. Sweden, Skåne.Ostronmussling, Pleurotus ostreatus. Sweden, Skåne.Ostronmussling, Pleurotus ostreatus. Sweden, Skåne.
Ostronmussling, Pleurotus ostreatus. Sweden, Skåne.Ostronmussling, Pleurotus ostreatus. Sweden, Skåne.Ostronmussling, Pleurotus ostreatus. Sweden, Skåne.Ostronmussling, Pleurotus ostreatus. Sweden, Skåne.Ostronmussling, Pleurotus ostreatus. Sweden, Skåne.Ostronmussling, Pleurotus ostreatus. Sweden, Skåne.
Ostronmussling, Pleurotus ostreatus. Sweden, Skåne.Ostronmussling, Pleurotus ostreatus. Sweden, Skåne.Ostronmussling, Pleurotus ostreatus. Sweden, Skåne.Ostronmussling, Pleurotus ostreatus. Sweden, Skåne.Ostronmussling, Pleurotus ostreatus. Sweden, Skåne.Ostronmussling, Pleurotus ostreatus. Sweden, Skåne.
Ostronmussling, Pleurotus ostreatus. Sweden, Skåne.Ostronmussling, Pleurotus ostreatus. Sweden, Skåne.
Plicaturopsis crispa, Kantarellmussling.
Kantarellmussling, Plicaturopsis crispa. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2007-12-19 Kantarellmussling, Plicaturopsis crispa. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2008-12-06Kantarellmussling, Plicaturopsis crispa. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2008-12-06Kantarellmussling, 
Plicaturopsis crispa. 
Sweden, Skåne, Björka, Björka skog. 
2008-12-18Kantarellmussling, 
Plicaturopsis crispa. 
Sweden, Skåne, Björka, Björka skog. 
2008-12-18Kantarellmussling Plicaturopsis crispa. Sweden, Skåne,Välaskogen, Helsingborg. 2010-10-3
Kantarellmussling Plicaturopsis crispa. Sweden, Skåne,Välaskogen, Helsingborg. 2010-10-3Kantarellmussling Plicaturopsis crispa. Sweden, Skåne,Välaskogen, Helsingborg. 2010-10-3Plicaturopsis crispa, Kantarellmussling. 
Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2011-11-10Plicaturopsis crispa, Kantarellmussling. 
Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2011-11-10Plicaturopsis crispa, Kantarellmussling. 
Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2011-11-10Plicaturopsis crispa, Kantarellmussling. 
Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2011-11-10
Plicaturopsis crispa, Kantarellmussling. 
Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2011-11-10Plicaturopsis crispa, Kantarellmussling. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2011-11-10Plicaturopsis crispa, Kantarellmussling. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2011-11-10Plicaturopsis crispa, Kantarellmussling. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2011-11-10

Resupinatus applicatus, Strimmussling.
Strimmussling, 
Resupinatus applicatus. 
Sweden Skåne, Dalby ,Dalby Söderskog. 2010-11-10Strimmussling, 
Resupinatus applicatus. 
Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2011-01-07
Resupinatus trichotis, Raggdvärgmussling.
Resupinatus trichotis, Raggdvärgmussling. 
Sweden, Skåne, Raus, Råådalen. 2008-11-17 Resupinatus trichotis, Raggdvärgmussling. 
Sweden, Skåne, Raus, Råådalen. 2008-11-17 Resupinatus trichotis, Raggdvärgmussling. 
Sweden, Skåne, Raus, Råådalen. 2009-02-06Resupinatus trichotis, Raggdvärgmussling. 
Sweden, Skåne, Raus, Råådalen. 2009-02-06Resupinatus trichotis, Raggdvärgmussling. 
Sweden, Skåne, Lund, Dalby söderskog. 2011-04-02 Resupinatus trichotis, Raggdvärgmussling. 
Sweden, Skåne, Lund, Dalby söderskog. 2011-04-02

Hemsida drivs av Vistaprint