Företagets namn - Företagsmeddelande
Här är ett avsnitt som jag inte alls är hemma på men vill ändå visa lite av vad som kan leva av eller med eller ihop med Myxomyceterna.

1. Olika mögelangrepp.
Physarum pusillumSteminitopsis hyperopta Steminitopsis hyperopta Stemonitis axiferaStemonitis axiferaStemonitis fusca
Stemonitis fuscaStemonitis fuscaStemonitis fusca
2. Parasitsvamp.
Polycephalomyces tomentosusCribraria argillacea (två första bilderna) och på Trichia decipiens
Polycephalomyces tomentosus 
På Cribraria argillaceaPolycephalomyces tomentosus.
På Cribraria argillaceaPolycephalomyces tomentosus troligen på Trichia decipiens Polycephalomyces tomentosus troligen på Trichia decipiens Polycephalomyces tomentosus troligen på Trichia decipiens Polycephalomyces tomentosus troligen på Trichia decipiens
Polycephalomyces tomentosus troligen på Trichia decipiens Polycephalomyces tomentosus troligen på Trichia decipiens Polycephalomyces tomentosus troligen på Trichia decipiens Polycephalomyces tomentosus troligen på Trichia decipiens Polycephalomyces tomentosus troligen på Trichia decipiens
3. Skalbaggar, mångfotingar och dess larver lever, gömmer, äter och förökar sig hos myxomyceter  samtidigt som de sprider deras sporer, här på Stemonitis axifera . Skalbaggarna brukar vara av familjen Leiodidae och specielt arterna Anisotoma horni eller Agathidium oniscoides även klothoppstjärt, Symphyleona förekommer. Några andra skalbaggsfamiljer som är representerade i samband med myxomyceter är Clambidae, Eucinetidea, Lathridiidea, Rhysodidea, Scaphidiidea och Sphindidea. Nämnas skall att det ekologiska förhållandet mellan insekterna och myxomycetrna är väldigt dåligt undersökt, så det kan vara något att jobba med för den intresserade. Överhuvudet taget är myxomyceternas roll i ekosystemet dåligt känt. 
Stemonitis axifera Stemonitis axifera
Hemsida drivs av  Vistaprint