Företagets namn - Företagsmeddelande
Plasmodium  i fuktkammare.
 
Många av myxomycetplasmodierna är omöjliga att binda till en viss art så länge man inte har möjlighet att uppsöka fyndplatsen minst en gång per dygn. Eller så samlar man upp plasmodiet och odlar det i fuktkammare för att få fram fruktkroppar och därefter kunna fastställa vilken art det rör sig om.
Detta gäller även omogna sporangier/fruktkroppar. Problemet med att odla plasmodier eller omogna fruktkroppar i fuktkammare är att de lätt blir angripna av mögel. Myxomyceterna är väldigt känsliga för miljöombyte och de flesta utvecklas inte som de bör utan avvikelser i utseende och form, även sporernas storlek mm. kan avvika från det normala.
Men det brukar ändå inte vara några jättestora problem med att artbestämma dem rätt.
Många av de arter som jag har i fotoalbumet är framodlade från omogna fruktkroppar.
 
Nu har jag lyckats få fram fruktkroppar från ett tidigt plasmodium och även lyckats mata det med havregryn!
 
Myxomycetplasmodium i fuktkammare som äter havregryn.

Torsdag 2011-11-10 hittade jag ett myxomycet plasmodium på en boklåga, den hade gett sig på att inta föda på en Phlebia radiata, ribbgrynna vilket jag sett många gånger, den söker bakterier, svampsporer och annat organiskt material som duger som föda åt den. Jag bestämde mig för att ta med en bit plasmodium hem och placera i fuktkammare och utfodra med havregryn.
1tim. 20min. efter utfodringen var havregrynet helt omslutet av plasmodiet. De kanaler/"ådror" som syns är transportvägar som transporterar näringen runt till alla delar av plasmodiet!
Myxomycet plasmodium och, Phlebia radiata, Ribbgrynna. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2011-11-10Myxomycet plasmodium och, Phlebia radiata, Ribbgrynna. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2011-11-10Myxomycetplasmodium i fuktkammare som äter havregryn 2011-11-10Myxomycetplasmodium i fuktkammare som äter havregryn 2011-11-10
Fredag morgon 2011-11-11, utfodrade jag med ytterligare två gryn med någon timmes mellanrum. Efter 1tim. var det första grynen helt omslutet. Fortsätter att mata med ännu några gryn.
Tre dygn senare 2011-11-14 efter de första havregrynen är dessa i stort sätt helt borta.
Nu börjar även en tendens till bildandet av fruktkroppar att synas.
Plasmodium i fuktkammare 2011-11-11Plasmodium i fuktkammare 2011-11-11Plasmodium i fuktkammare 2011-11-12Plasmodium i fuktkammare 2011-11-13Plasmodium i fuktkammare 2011-11-13Plasmodium i fuktkammare 2011-11-14
Plasmodium i fuktkammare 2011-11-14Plasmodium i fuktkammare, en tendens till bildandet av fruktkroppar börjar synas. 2011-11-14Plasmodium i fuktkammare, en tendens till bildandet av fruktkroppar börjar synas. 2011-11-14Plasmodium i fuktkammare, en tendens till bildandet av fruktkroppar börjar synas. 2011-11-14

2011-11-16, kl 8.15 tittade jag till plasmodiet, den är mätt och belåten, och har utvecklat  sporangier/fruktkroppar. Jag är övertygad om att det rör sig om Badhamia utricularis. Den har nästan helt lämnat substratet och det som återstår av havregrynen. Ofta ser man dessa sporangier hänga i sina tunna trådar ner från substratet, grenar, lågor, svampar eller liknande.
Eller som här, ut på plastunderlaget i fuktkammaren, vilket är mindre vanligt så klart :)
 Idag 2011-11-16 på morgonen, kl 8.15. Badhamia utricularis. Den har ätit färdigt.Idag 2011-11-16 på morgonen, kl 8.15. Badhamia utricularis. Den har ätit färdigt.Idag 2011-11-16 på morgonen, kl 8.15. Badhamia utricularis. Den har ätit färdigt.Idag 2011-11-16 på morgonen, kl 8.15. Badhamia utricularis. Den har ätit färdigt.Idag 2011-11-16 på morgonen, kl 8.15. Badhamia utricularis. Den har ätit färdigt.Idag 2011-11-16 på morgonen, kl 8.15. Badhamia utricularis. Den har ätit färdigt.Nu syns det tydligt att det är Badhamia utricularis.
Tio timmar senare 2011-11-16 :18.20 har de börjat mogna och ändrat färg.
Badhamia utricularis. Tio timmar senare 18.20 så har de börjat mogna och ändrat färg. Badhamia utricularis. Tio timmar senare 18.20 så har de börjat mogna och ändrat färg. Badhamia utricularis. Tio timmar senare 18.20 så har de börjat mogna och ändrat färg. Badhamia utricularis. Tio timmar senare 18.20 så har de börjat mogna och ändrat färg. Badhamia utricularis. Tio timmar senare 18.20 så har de börjat mogna och ändrat färg.
Tio dygn har gått, det är den 2011-11-21. Sporangierna är mogna, börjar spricka för att sprida sporer. De typiska kalkbildningarna i kapillitium bildar ett pseudokolumella som syns tydligt i de sporangier där
fruktkroppsväggen/peridium har spruckit sönder.
Odlingen har gått bra, inget mögel, vilket brukar vara problemet med att odla myxomyceter i fuktkammare.
Sporangierna är mogna och börjar spricka för att sprida sina sporer. De typiska kalkbildningarna i kapillitium bildar ett pseudokolumella som syns tydligt i sporangiet där fruktkroppsväggen (peridium) har spruckit söder.Sporangierna är mogna och börjar spricka för att sprida sina sporer. De typiska kalkbildningarna i kapillitium bildar ett pseudokolumella som syns tydligt i sporangiet där fruktkroppsväggen (peridium) har spruckit söder.Sporangierna är mogna och börjar spricka för att sprida sina sporer. De typiska kalkbildningarna i kapillitium bildar ett pseudokolumella som syns tydligt i sporangiet där fruktkroppsväggen (peridium) har spruckit söder.Sporangierna är mogna och börjar spricka för att sprida sina sporer. De typiska kalkbildningarna i kapillitium bildar ett pseudokolumella som syns tydligt i sporangiet där fruktkroppsväggen (peridium) har spruckit söder.Sporangierna är mogna och börjar spricka för att sprida sina sporer. De typiska kalkbildningarna i kapillitium bildar ett pseudokolumella som syns tydligt i sporangiet där fruktkroppsväggen (peridium) har spruckit söder.Sporangierna är mogna och börjar spricka för att sprida sina sporer. De typiska kalkbildningarna i kapillitium bildar ett pseudokolumella som syns tydligt i sporangiet där fruktkroppsväggen (peridium) har spruckit söder.
Under fliken Myxomyceter/Fotografier hittar ni foton på många arters hela utveckling, från plasmodium till mogna sporangier.
.
Hemsida drivs av  Vistaprint