Företagets namn - Företagsmeddelande
SÄLLSYNTHETER.
 
Som rubriken antyder så kommer jag att lägga upp bilder på de mer ovanliga arterna som jag hittar på mina utflykter i skog och mark. En del av de svampar som jag presenterar under "svampfoton" är redan udda och inte så vanliga men här blir inte så många bilder på varje art, alltså flera arter under en rubrik.
Den första arten är en riktig raritet.
 
En skålsvamp, Ascocoryne solitara.
Det finns bara två noterade fynd tidigare i Sverige de är från 50-talet. Det har visat sig att, citat: ”De två kollekter som finns i UPS är i svampens imperfekta (sterila) stadium, Sirobasidium cerasi” , detta gör mitt fynd extra roligt. Det skall tilläggas att Joachim Krumlinde var med vid det aktuella tillfället så han skall också ha sin del av "äran".
 
Ascocoryne solitaria.(Rehm) Dennis.Sweden, Skåne, Söderåsen, Kopparhatten.
On decaying fallen Fagus 10 nov. 2009. (leg. Jan Svensson) ( Herb. Sven-Åke Hanson)
Ascocoryne solitaria. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kopparhatten. On decaying fallaen Fagus 10 nov. 2009. Coll. : Jan Svensson / coll. fungarium Sven-Åke HansonAscocoryne solitaria. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kopparhatten. On decaying fallaen Fagus 10 nov. 2009. Coll. : Jan Svensson / coll. fungarium Sven-Åke Hanson
 
Nästa art är en liten mussling som lever på Hymenochaete tabacina, kantöra som i sin tur lever på salix.
Endast ett fåtal fynd är rapporterade från Sverige.
 
Clitopilus daamsii, barkmjölmussling (Noordel.) Sweden, Skåne, Råå, Esket. 
On Hymenochaete tabacina on dead salix sp. 9 Jan. 2011. (leg. Jan Svensson)  (Herb. Sven-Åke Hanson.)
Clitopilus daamsii, barkmjölmussling. Sweden, Skåne, Råå, Äskehög.  On Hymenochaete tabacina on dead salix. 9 Jan. 2011 Coll : Jan Svensson / coll. fungarium Sven-Åke HansonClitopilus daamsii, barkmjölmussling. Sweden, Skåne, Råå, Äskehög.  On Hymenochaete tabacina on dead salix. 9 Jan. 2011 Coll : Jan Svensson / coll. fungarium Sven-Åke Hanson
 
 
 
 
En myxomycet. Roligt fynd, andra gången arten anträffas i Sverige.
 
Arcyria stipata. (Schwein.) Lister. Sweden, Skåne, Skäralid Söderåsen.
On decaying fallen Fagus 29 okt. 2011. ( leg. & Herb. Jan Svensson) (det. & Herb. Uno Elisson.)
Arcyria stipata (Schwein.) Lister  Trevligt fynd, andra gången arten anträffas i Sverige. Sweden, Skåne, Skäralid Söderåsen. 2011-09-29Arcyria stipata (Schwein.) Lister  Trevligt fynd, andra gången arten anträffas i Sverige. Sweden, Skåne, Skäralid Söderåsen. 2011-09-29
En dynsvamp. Ännu ett roligt fynd. Det är det andra skånska och svenska fyndet.
 
Hypocrea estonica (P. Chaverri & Samuels.) Sweden, Skåne, Råå, Esket.
On Hymenochaete tabacina (kantöra), on decaying fallen, branch of Salix sp.
21 okt. 2011. Leg. Jan Svensson. (det. & Herb. Sven-Åke Hanson.) (Conf. W. Jaklitsch.)
Hypocrea estonica. På kantöra, det är det andra skånska och svenska fyndet. Sweden, Skåne, Helsingborg, Råå, Esket. 2011-10-21.Hypocrea estonica. På kantöra, det är det andra skånska och svenska fyndet. Sweden, Skåne, Helsingborg, Råå, Esket. 2011-10-21.
 
Efter besöket i Danmark den 2012-03-18 och fynd av Pithya vulgaris, så tänkte jag att, varför finns den inte rapporterad från Sverige här finns ju också ädelgransplanteringar? Nu har jag hittat en rapport från Ove Eriksson, det finns även två kollekter från 1889 på riksmuseet. De är insamlade av Romell i Stockholmstrakten, möjligen är det dessa som Ove E. hänvisar till då jag inte hittar någon angiven fyndplats eller bekräftade kollekt av det Ove E. nämner.
I vilket fall som helst så åkte jag till Hallandsås där jag vet att det finns gott om olika ädelgransplanteringar. De äldsta troligen från 1940 talet, där finns några riktiga bjässar.
Runt om i Skåne finns det också yngre planteringar av ädelgranar då främst för produktion av julgranar men även en del äldre träd där man skördar riset för juldekorationer och kransbinderier. Efter att ha ränt runt lite i en del planteringar av olika åldrar så kunde jag konstatera att i två av de äldsta hade jag funnit det jag sökte nämligen. Pithya vulgaris
Den 20 april var jag på väg till Söderåsen för att leta myxomyceter, på vägen dit tänkte jag kolla upp en ädelgransplantering där man inriktat sig på att just skörda ris till kransbinderier. Det fanns högar av fjolårsris överallt och det tog inte lång tid förrän jag hittade Pithya vulgaris även här. Här hittade jag också, precis som i Danmark klyvblad på ädelgran, det vanliga substratet här i Skåne är annars död bok. Till följd av att planteringarna med ädelgran har ökat de senaste 20 åren så verkar det som om Pithya vulgaris fått ett mer utbrett och säkert fotfäste här.
 
Pithya vulgaris,(Fuckel.) stor dukatbæger. Denmark, Osted, Hejede, Overdrev. 18 Mars. 2012.
 
 
 
 
 
 
Pithya vulgaris, (Fuckel.)Sweden, Skåne, Hallansåsen, Lärkeröd 22 Mars.2012. (Herb. Sven-Åke Hanson.)
 
 
 
 
 
 
Pithya vulgaris, (Fuckel.) Sweden, Skåne, Söderåsen, Kågeröd, Bålby. 20 Apr.2012. (Herb. J. S.)
 
 
 
 
 
 
 
Octospora wrightii. New to Sweden
Den här lilla skålsvampen hittade vi på mossa, Amblystegium serpens som följt med då ett kollekt av trollhand, Hypocreopsis lichenoides skulle kollas. En bit av salixgrenen där trollhanden växte var så klart med och där fanns mossan med Octospora wrightii, alltså ny för Sverige
 
Har tyvärr ingen bra bild, så nu letar jag vidare efter den för att få en bild också.
Här är en länk till en bild
 
Här är länken där fyndet är noterat.
 
711. Octospora wrightii (Berk. & M.A. Curtis) J. Moravec - D - New to Sweden Sven-Åke Hanson (in litt. 2011) reported this species from Skåne. Skåne: Raus par., Råå, Äsket, on Amblystegium serpens, 03C2bSO, 22.x.2011, leg. Jan. Svensson, det. Sven-Åke Hanson, conf. Thomas Læssøe (Herb. SÅH).
.
Hemsida drivs av Vistaprint