Företagets namn - Företagsmeddelande
Tickorna har alltid fascinerat mig, det började med fnösktickorna för länge sedan på 70 talet när jag fick se en fantastiskt fin väst gjord av "fnöske". Jag har plockat dem och använt som ljusstakar, juldekorationer, väggdekorationer och ett tag gjorde jag dekorationer på dem som små landskap och kullar med hjälp av grenar och konserverat gräs, jag sålde dem till restauranger, kontor och privatpersoner. Tyvärr finns inget kvar av dessa små konstverk. Sedermera har tickintresset gått hand i hand med mitt fotograferande och allmänna svampintresse, de finns i så många olika former och färger och i de flesta fall året runt, så det finns alltid anledning för en skogspromenad. Här nedan visar jag de arter som jag hitintills hittat och fått artbestämda.

Tickor är en polyfyletisk (en grupp organismer ingår i en polyfyletisk grupp när olika representanter för gruppen inte är varandras närmaste släktingar) grupp svampar vars hymenium (termen för det sporbärande vävnadslagret i svampars fruktkroppar) är placerat på rör som inte går att lösgöra från fruktkroppen. Detta skiljer dem därmed från soppar, där det senare är möjligt och ofta lätt. De flesta tickor har fruktkoppar som växer på levande eller döda träd och buskar och lever då på att bryta ner ved. Ett mindre antal bildar sina fruktkroppar på marken och är antingen vednedbrytare eller mykorrhizasymbionter.

Antrodia serialis, knölticka.
Knölticka, Antrodia serialisKnölticka, Antrodia serialisKnölticka, Antrodia serialisKnölticka, Antrodia serialisKnölticka, Antrodia serialis. Söseråsen Skäralid 2010-10-26Knölticka, Antrodia serialis. Söseråsen Skäralid 2010-10-26
Knölticka, Antrodia serialis. Söseråsen Skäralid 2010-10-26
Antrodia sinuosa, timmerticka.
Timmerticka, Antrodia sinuosaTimmerticka, Antrodia sinuosaTimmerticka, Antrodia sinuosa
Bjerkandera adusta, svedticka.
Svedticka, Bjerkandera adustaSvedticka, Bjerkandera adustaSvedticka, Bjerkandera adustaSvedticka, Bjerkandera adustaSvedticka, Bjerkandera adustaSvedticka, Bjerkandera adusta
Svedticka, Bjerkandera adustaSvedticka, Bjerkandera adustaSvedticka, Bjerkandera adustaSvedticka, Bjerkandera adustaSvedticka, Bjerkandera adustaSvedticka, Bjerkandera adusta
Svedticka, Bjerkandera adustaSvedticka, Bjerkandera adustaSvedticka, Bjerkandera adustaSvedticka, Bjerkandera adustaSvedticka, Bjerkandera adustaBjerkandera fumosa, rökticka.
Rökticka Bjerkandera fumosaRökticka Bjerkandera fumosaRökticka Bjerkandera fumosaRökticka Bjerkandera fumosaRökticka Bjerkandera fumosaRökticka Bjerkandera fumosa
Rökticka Bjerkandera fumosaRökticka Bjerkandera fumosaRökticka Bjerkandera fumosaRökticka Bjerkandera fumosaRökticka Bjerkandera fumosaRökticka Bjerkandera fumosaCeriporia excelsa, rosenporing.
Rosenporing, Ceriporia excelsa.Rosenporing, Ceriporia excelsa.Rosenporing, Ceriporia excelsa.Rosenporing, Ceriporia excelsa.Rosenporing, Ceriporia excelsa.Rosenporing, Ceriporia excelsa.
Rosenporing, Ceriporia excelsa.
Coltricia perennis, skinnticka.
Skinnticka, Coltricia perennisSkinnticka, Coltricia perennisSkinnticka, Coltricia perennisSkinnticka, Coltricia perennisSkinnticka, Coltricia perennisSkinnticka, Coltricia perennis


Daedaleopsis confragosa, tegelticka.
Tegelticka, Daedaleopsis confragosaTegelticka, Daedaleopsis confragosaTegelticka, Daedaleopsis confragosaTegelticka, Daedaleopsis confragosaTegelticka, Daedaleopsis confragosaTegelticka, Daedaleopsis confragosa
Tegelticka, Daedaleopsis confragosaTegelticka, Daedaleopsis confragosaTegelticka, Daedaleopsis confragosaTegelticka, Daedaleopsis confragosaTegelticka, Daedaleopsis confragosaTegelticka, Daedaleopsis confragosa
Tegelticka, Daedaleopsis confragosaTegelticka, Daedaleopsis confragosaTegelticka, Daedaleopsis confragosaTegelticka, Daedaleopsis confragosaTegelticka, Daedaleopsis confragosaTegelticka, Daedaleopsis confragosa
Tegelticka, Daedaleopsis confragosaTegelticka, Daedaleopsis confragosaTegelticka, Daedaleopsis confragosaTegelticka, Daedaleopsis confragosa
Daedalea quercina, korkmussling.
Korkmussling, Daedalea quercina. Korkmussling, Daedalea quercina.Korkmussling, Daedalea quercina.Korkmussling, Daedalea quercina.Korkmussling, Daedalea quercina.Korkmussling, Daedalea quercina.
Korkmussling, Daedalea quercina.Korkmussling, Daedalea quercina.Korkmussling, Daedalea quercina.Korkmussling, Daedalea quercina.Korkmussling, Daedalea quercina.Korkmussling, Daedalea quercina.
Datronia mollis, hjortticka.
Hjortticka, Datronia mollisHjortticka, Datronia mollisHjortticka, Datronia mollisHjortticka, Datronia mollisHjortticka, Datronia mollisHjortticka, Datronia mollis
Hjortticka, Datronia mollisHjortticka, Datronia mollisHjortticka, Datronia mollisHjortticka, Datronia mollis
Fistulina hepatica, oxtungssvamp.
Oxtungssvamp, Fistulina hepatica.Oxtungssvamp, Fistulina hepaticaOxtungssvamp, Fistulina hepaticaOxtungssvamp, Fistulina hepaticaOxtungssvamp, Fistulina hepaticaOxtungssvamp, Fistulina hepatica
Oxtungssvamp, Fistulina hepaticaOxtungssvamp, Fistulina hepaticaOxtungssvamp, Fistulina hepatica. Sweden, Skåne,Söderåsen, Skäralid 2011-09-29Oxtungssvamp, Fistulina hepatica. Sweden, Skåne,Söderåsen, Skäralid 2011-09-29
Fomes fomentarius, fnöskticka.
Fnöskticka, Fomes fomentariusFnöskticka, Fomes fomentariusFnöskticka, Fomes fomentariusFnöskticka, Fomes fomentariusFnöskticka, Fomes fomentariusFnöskticka, Fomes fomentarius
Fnöskticka, Fomes fomentariusFnöskticka, Fomes fomentariusFnöskticka, Fomes fomentariusFnöskticka, Fomes fomentariusFnöskticka, Fomes fomentariusFnöskticka, Fomes fomentarius
Fnöskticka, Fomes fomentariusFnöskticka, Fomes fomentariusFnöskticka, Fomes fomentariusFnöskticka, Fomes fomentariusFnöskticka, Fomes fomentariusFnöskticka, Fomes fomentarius
Fnöskticka, Fomes fomentariusFnöskticka, Fomes fomentariusFnöskticka, Fomes fomentariusFnöskticka, Fomes fomentariusFnöskticka, Fomes fomentariusFnöskticka, Fomes fomentarius
Fnöskticka, Fomes fomentariusFnöskticka, Fomes fomentariusFnöskticka, Fomes fomentariusFnöskticka, Fomes fomentariusFnöskticka, Fomes fomentariusFnöskticka, Fomes fomentarius
Fnöskticka, Fomes fomentariusFnöskticka, Fomes fomentariusFnöskticka, Fomes fomentariusFnöskticka, Fomes fomentariusFnöskticka, Fomes fomentarius. Full med sporer. Fnöskticka, Fomes fomentarius. Full med sporer.
Fnöskticka, Fomes fomentarius. Mycel.Fnöskticka, Fomes fomentariusFnöskticka, Fomes fomentarius

Fomitopsis pinicola, klibbticka.
Klibbticka, Fomitopsis pinicolaKlibbticka, Fomitopsis pinicolaKlibbticka, Fomitopsis pinicolaKlibbticka, Fomitopsis pinicolaKlibbticka, Fomitopsis pinicolaKlibbticka, Fomitopsis pinicola
Klibbticka, Fomitopsis pinicolaKlibbticka, Fomitopsis pinicolaKlibbticka, Fomitopsis pinicolaKlibbticka, Fomitopsis pinicolaKlibbticka, Fomitopsis pinicolaKlibbticka, Fomitopsis pinicola
Klibbticka, Fomitopsis pinicolaKlibbticka, Fomitopsis pinicolaKlibbticka, Fomitopsis pinicolaKlibbticka, Fomitopsis pinicolaKlibbticka, Fomitopsis pinicolaKlibbticka, Fomitopsis pinicola
Klibbticka, Fomitopsis pinicolaKlibbticka, Fomitopsis pinicolaKlibbticka, Fomitopsis pinicolaKlibbticka, Fomitopsis pinicolaKlibbticka, Fomitopsis pinicolaKlibbticka, Fomitopsis pinicola
Klibbticka, Fomitopsis pinicolaKlibbticka, Fomitopsis pinicolaKlibbticka, Fomitopsis pinicolaKlibbticka, Fomitopsis pinicolaKlibbticka, Fomitopsis pinicola
Ganoderma applanatum, platticka.
Här måste det göras ett tillägg. Den gallbildande svampflugan Agathomyia wankowicziisom som syns på sista bilden är fotat av Anitha Lundberg och är ett av de få fynd som gjorts i Sverige. En avhandling om detta finns att läsa på följande länk.  http://hem.passagen.se/nyergu/Agathomyia%20wankowiczii.pdf.
Platticka, Ganoderma applanatumPlatticka, Ganoderma applanatumPlatticka, Ganoderma applanatumPlatticka, Ganoderma applanatumPlatticka, Ganoderma applanatumPlatticka, Ganoderma applanatum
Platticka, Ganoderma applanatumPlatticka, Ganoderma applanatumPlatticka, Ganoderma applanatumPlatticka, Ganoderma applanatumPlatticka, Ganoderma applanatumPlatticka, Ganoderma applanatum
Platticka, Ganoderma applanatumPlatticka, Ganoderma applanatumPlatticka, Ganoderma applanatumPlatticka, Ganoderma applanatumPlatticka, Ganoderma applanatumPlatticka, Ganoderma applanatum
Platticka, Ganoderma applanatumPlatticka, Ganoderma applanatumPlatticka, Ganoderma applanatumPlatticka, Ganoderma applanatumPlatticka, Ganoderma applanatumPlatticka, Ganoderma applanatum
Platticka, Ganoderma applanatumPlatticka, Ganoderma applanatumPlatticka, Ganoderma applanatumPlatticka, Ganoderma applanatumPlatticka, Ganoderma applanatumHär måste det göras ett tillägg. Den gallbildande svampflugan Agathomyia wankowicziisom som syns på sista bilden är fotat av Anitha Lundberg och är ett av de få fynd som gjorts i Sverige. En avhandling om detta finns att läsa på följande länk. http://hem.passagen.se/nyergu/Agathomyia%20wankowiczii.pdf.
Gloeophyllum odoratum, luktticka.
Luktticka, Gloeophyllum odoratumLuktticka, Gloeophyllum odoratumLuktticka, Gloeophyllum odoratum
Gomphidius glutinosus, vedmussling.
Vedmussling, Gomphidius glutinosus.Vedmussling, Gomphidius glutinosus.Vedmussling, Gomphidius glutinosus.Vedmussling, Gomphidius glutinosus.Vedmussling, Gomphidius glutinosus.Vedmussling, Gomphidius glutinosus.
Vedmussling, Gomphidius glutinosus.

Grífola frondósa, korallticka.
Korallticka, Grífola frondósaKorallticka, Grífola frondósaKorallticka, Grífola frondósaKorallticka, Grífola frondósaKorallticka, Grífola frondósaKorallticka, Grífola frondósa
Korallticka, Grífola frondósaKorallticka, Grífola frondósaKorallticka Grífola frondósa Sweden, Skåne, Böketofta. 2011-10-12Korallticka Grífola frondósa Sweden, Skåne, Böketofta. 2011-10-12Korallticka Grífola frondósa Sweden, Skåne, Böketofta. 2011-10-12Korallticka Grífola frondósa Sweden, Skåne, Böketofta. 2011-10-12Hapalopilus rutilans, lysticka.
Lysticka, Hapalopilus rutilansLysticka, Hapalopilus rutilansLysticka, Hapalopilus rutilansLysticka, Hapalopilus rutilansLysticka, Hapalopilus rutilans
Heterobasidion annosum, rotticka.
Rotticka, Heterobasidion annosumRotticka, Heterobasidion annosumRotticka, Heterobasidion annosumRotticka, Heterobasidion annosumRotticka, Heterobasidion annosumRotticka, Heterobasidion annosum
Inonotus nodulosus, bokticka.
Bokticka Inonotus nodulosusBokticka Inonotus nodulosusBokticka Inonotus nodulosusBokticka Inonotus nodulosusBokticka Inonotus nodulosusBokticka Inonotus nodulosus
Bokticka Inonotus nodulosusBokticka Inonotus nodulosus
Inonotus obliquus, sprängticka.
Sprängticka, Inonotus obliquusSprängticka, Inonotus obliquusSprängticka, Inonotus obliquusSprängticka, Inonotus obliquusSprängticka, Inonotus obliquus

Inonotus radiatus, alticka.
Alticka Inonotus radiatusAlticka Inonotus radiatusAlticka Inonotus radiatusAlticka Inonotus radiatusAlticka Inonotus radiatusAlticka Inonotus radiatus
Alticka Inonotus radiatusAlticka Inonotus radiatusAlticka Inonotus radiatusAlticka Inonotus radiatus
Ischnoderma resinosum, sydlig sotticka.
Sydlig sotticka, Ischnoderma resinosumSydlig sotticka, Ischnoderma resinosumSydlig sotticka, Ischnoderma resinosumSydlig sotticka, Ischnoderma resinosumSydlig sotticka, Ischnoderma resinosumSydlig sotticka, Ischnoderma resinosum
Sydlig sotticka, Ischnoderma resinosumSydlig sotticka, Ischnoderma resinosumSydlig sotticka, Ischnoderma resinosumSydlig sotticka, Ischnoderma resinosumSydlig sotticka, Ischnoderma resinosumSydlig sotticka, Ischnoderma resinosum
Sydlig sotticka, Ischnoderma resinosumSydlig sotticka, Ischnoderma resinosumSydlig sotticka, Ischnoderma resinosumSydlig sotticka, Ischnoderma resinosumSydlig sotticka, Ischnoderma resinosumSydlig sotticka, Ischnoderma resinosum
Sydlig sotticka, Ischnoderma resinosumSydlig sotticka, Ischnoderma resinosumSydlig sotticka, Ischnoderma resinosumSydlig sotticka, Ischnoderma resinosumSydlig sotticka, Ischnoderma resinosumSydlig sotticka, Ischnoderma resinosum
Sydlig sotticka, Ischnoderma resinosumSydlig sotticka, Ischnoderma resinosum
Laetiporus sulphureus, svavelticka.
Svavelticka, Laetiporus sulphureusSvavelticka, Laetiporus sulphureusSvavelticka, Laetiporus sulphureusSvavelticka, Laetiporus sulphureusSvavelticka, Laetiporus sulphureusSvavelticka, Laetiporus sulphureus
Svavelticka, Laetiporus sulphureusSvavelticka, Laetiporus sulphureusSvavelticka, Laetiporus sulphureusSvavelticka, Laetiporus sulphureusSvavelticka, Laetiporus sulphureusSvavelticka, Laetiporus sulphureus


Lenzites betulina, björkmussling.
Björkmussling, Lenzites betulina.Björkmussling, Lenzites betulina.Björkmussling, Lenzites betulina.
Meripilus giganteus, jätteticka.
Jätteticka, Meripilus giganteusJätteticka, Meripilus giganteusJätteticka, Meripilus giganteusJätteticka, Meripilus giganteusJätteticka, Meripilus giganteusJätteticka, Meripilus giganteus


Oligoporus caesiu, blåticka.
Blåticka,Oligoporus caesiuBlåticka, Oligoporus caesiuBlåticka, Oligoporus caesiu
Oligoporus ptychogaster, pulverticka.
Pulverticka,Oligoporus ptychogasterPulverticka,Oligoporus ptychogasterPulverticka,Oligoporus ptychogasterPulverticka,Oligoporus ptychogaster
Oxyporus populinus, lönnticka.
Lönnticka, Oxyporus populinusLönnticka, Oxyporus populinus
Phaeolus schweinitzii, grovticka.
Grovticka, Phaeolus schweinitziiGrovticka, Phaeolus schweinitziiGrovticka, Phaeolus schweinitziiGrovticka, Phaeolus schweinitziiGrovticka, Phaeolus schweinitziiGrovticka, Phaeolus schweinitzii

Phellinus alni, eldticka. (på äppelträd)
Eldticka, Phellinus alni (på äppelträd)Eldticka, Phellinus alni (på äppelträd)Eldticka, Phellinus alni (på äppelträd)
Phellinus conchatus, sälgticka.
Sälgticka, Phellinus conchatus Sälgticka, Phellinus conchatus Sälgticka, Phellinus conchatus Sälgticka, Phellinus conchatus Sälgticka, Phellinus conchatus Sälgticka, Phellinus conchatus
Sälgticka, Phellinus conchatus Sälgticka, Phellinus conchatus Sälgticka, Phellinus conchatus Sälgticka, Phellinus conchatus Sälgticka, Phellinus conchatus Sälgticka, Phellinus conchatus
Sälgticka, Phellinus conchatus Sälgticka, Phellinus conchatus Sälgticka, Phellinus conchatus Sälgticka, Phellinus conchatus


Phellinus ferruginosus, rostticka.
Rostticka, Phellinus ferruginosusRostticka, Phellinus ferruginosusRostticka, Phellinus ferruginosusRostticka, Phellinus ferruginosus


Phellinus igniarius, eldticka. (på salix)
Eldticka, Phellinus igniarius (på salix)Eldticka, Phellinus igniarius (på salix)Eldticka, Phellinus igniarius (på salix)Eldticka, Phellinus igniarius (på salix)Eldticka, Phellinus igniarius (på salix)Eldticka, Phellinus igniarius (på salix)
Eldticka, Phellinus igniarius (på salix)Eldticka, Phellinus igniarius (på salix)Eldticka, Phellinus igniarius (på salix)Eldticka, Phellinus igniarius (på salix)Eldticka, Phellinus igniarius (på salix)Eldticka, Phellinus igniarius (på salix)Phellinus lundelli, björkeldticka.
Björkeldticka Phellinus lundellBjörkeldticka Phellinus lundellBjörkeldticka Phellinus lundellBjörkeldticka Phellinus lundell


Phellinus pini, tallticka.
Tallticka, Phellinus piniTallticka, Phellinus pini
Phellinus pomaceu, plommonticka.
Plommonticka, Phellinus pomaceuPlommonticka, Phellinus pomaceuPlommonticka, Phellinus pomaceuPlommonticka, Phellinus pomaceuPlommonticka, Phellinus pomaceuPlommonticka, Phellinus pomaceu
Plommonticka, Phellinus pomaceuPlommonticka, Phellinus pomaceuPlommonticka, Phellinus pomaceuPlommonticka, Phellinus pomaceuPlommonticka, Phellinus pomaceu

Phellinus punctatus, kuddticka.
Kuddticka, Phellinus punctatusKuddticka, Phellinus punctatusKuddticka, Phellinus punctatusKuddticka, Phellinus punctatus

Piptoporus betulinu, björkticka.
Björkticka Piptoporus betulinusBjörkticka Piptoporus betulinusBjörkticka Piptoporus betulinusBjörkticka Piptoporus betulinusBjörkticka Piptoporus betulinusBjörkticka Piptoporus betulinus
Björkticka Piptoporus betulinusBjörkticka Piptoporus betulinusBjörkticka Piptoporus betulinusBjörkticka Piptoporus betulinusBjörkticka Piptoporus betulinusPolyporus badius, stor tratticka.
Stor tratticka, Polyporus badiusStor tratticka, Polyporus badiusStor tratticka, Polyporus badiusStor tratticka, Polyporus badiusStor tratticka, Polyporus badiusStor tratticka, Polyporus badius
Stor tratticka, Polyporus badiusStor tratticka, Polyporus badiusStor tratticka, Polyporus badiusStor tratticka, Polyporus badiusStor tratticka, Polyporus badiusStor tratticka, Polyporus badius
Stor tratticka, Polyporus badiusStor tratticka, Polyporus badiusStor tratticka, Polyporus badiusStor tratticka, Polyporus badiusStor tratticka, Polyporus badiusStor tratticka, Polyporus badius
Stor tratticka, Polyporus badiusStor tratticka, Polyporus badiusStor tratticka, Polyporus badius
Polyporus brumalis, vinterticka.
Vinterticka, Polyporus brumalisVinterticka, Polyporus brumalisVinterticka, Polyporus brumalisVinterticka, Polyporus brumalisVinterticka, Polyporus brumalisVinterticka, Polyporus brumalis
Vinterticka, Polyporus brumalisVinterticka, Polyporus brumalisVinterticka, Polyporus brumalisVinterticka, Polyporus brumalisVinterticka, Polyporus brumalis
Polyporus lepideus, vår / sommarticka.
Vår eller Sommarticka, Polyporus lepideusVår eller Sommarticka, Polyporus lepideusVår eller Sommarticka, Polyporus lepideusVår eller Sommarticka, Polyporus lepideusVår eller Sommarticka, Polyporus lepideusVår eller Sommarticka, Polyporus lepideus
Vår eller Sommarticka, Polyporus lepideusVår eller Sommarticka, Polyporus lepideusVår eller Sommarticka, Polyporus lepideus

Polyporus squamosus, fjällticka.
Fjällticka, Polyporus squamosusFjällticka, Polyporus squamosusFjällticka, Polyporus squamosusFjällticka, Polyporus squamosusFjällticka, Polyporus squamosusFjällticka, Polyporus squamosus
Fjällticka, Polyporus squamosusFjällticka, Polyporus squamosusFjällticka, Polyporus squamosusFjällticka, Polyporus squamosusFjällticka, Polyporus squamosus

Polyporus varius, strumpticka.
Strumpticka, Polyporus variusStrumpticka, Polyporus variusPostia stiptica, bitterticka.
Pycnoporus cinnabarinus, cinnoberticka.
Cinnoberticka Pycnoporus cinnabarinusCinnoberticka Pycnoporus cinnabarinusCinnoberticka Pycnoporus cinnabarinusCinnoberticka Pycnoporus cinnabarinusCinnoberticka Pycnoporus cinnabarinusCinnoberticka Pycnoporus cinnabarinus
Cinnoberticka Pycnoporus cinnabarinus
Schizopora paradoxa, klyvporing.

Skeletocutis amphora, gullticka.

Skeletocutis nivea, fläckticka.
Fläckticka, Skeletocutis niveaFläckticka, Skeletocutis nivea


Trametes gibbosa, korkticka.
Korkticka, Trametes gibbosaKorkticka, Trametes gibbosaKorkticka, Trametes gibbosaKorkticka, Trametes gibbosaKorkticka, Trametes gibbosaKorkticka, Trametes gibbosa
Korkticka, Trametes gibbosaKorkticka, Trametes gibbosaKorkticka, Trametes gibbosaKorkticka, Trametes gibbosaKorkticka, Trametes gibbosa

Trametes hirsuta, borstticka. 
Borstticka Trametes hirsutaBorstticka Trametes hirsutaBorstticka Trametes hirsutaBorstticka Trametes hirsutaBorstticka Trametes hirsutaBorstticka Trametes hirsuta
Trametes ochracea, zonticka.
Zonticka, Trametes ochraceaZonticka, Trametes ochraceaZonticka, Trametes ochraceaZonticka, Trametes ochraceaZonticka, Trametes ochraceaZonticka, Trametes ochracea
Zonticka, Trametes ochraceaZonticka, Trametes ochraceaZonticka, Trametes ochraceaZonticka, Trametes ochraceaZonticka, Trametes ochraceaZonticka, Trametes ochracea
Zonticka, Trametes ochraceaTrametes pubsecens, sammetsticka.
Sammetsticka, Trametes pubsecens.Sammetsticka, Trametes pubsecens.Sammetsticka, Trametes pubsecens.Sammetsticka, Trametes pubsecens.Sammetsticka, Trametes pubsecens.Sammetsticka, Trametes pubsecens.
Sammetsticka, Trametes pubsecens.Sammetsticka, Trametes pubsecens.Sammetsticka, Trametes pubsecens.
Trametes versicolor, sidenticka.
Sidenticka, Trametes versicolor Sidenticka, Trametes versicolor Sidenticka, Trametes versicolor Sidenticka, Trametes versicolor Sidenticka, Trametes versicolor Sidenticka, Trametes versicolor
Sidenticka, Trametes versicolor Sidenticka, Trametes versicolor Sidenticka, Trametes versicolor Sidenticka, Trametes versicolor Sidenticka, Trametes versicolor Sidenticka, Trametes versicolor
Sidenticka, Trametes versicolor Sidenticka, Trametes versicolor Sidenticka, Trametes versicolor Sidenticka, Trametes versicolor Sidenticka, Trametes versicolor Sidenticka, Trametes versicolor
Sidenticka, Trametes versicolor Sidenticka, Trametes versicolor Sidenticka, Trametes versicolorTrichaptum abietinum, violticka.
Violticka, Trichaptum abietinumViolticka, Trichaptum abietinumViolticka, Trichaptum abietinum
Trichaptum fuscoviolaceum, violtagging.
Violtagging, Trichaptum fuscoviolaceum. Violtagging, Trichaptum fuscoviolaceum. Violtagging, Trichaptum fuscoviolaceum. Violtagging, Trichaptum fuscoviolaceum. Violtagging, Trichaptum fuscoviolaceum. Violtagging, Trichaptum fuscoviolaceum.
Violtagging, Trichaptum fuscoviolaceum.

Trichaptum laricinum, violmussling.
Violmussling, Trichaptum laricinum.Violmussling, Trichaptum laricinum.Violmussling, Trichaptum laricinum.Violmussling, Trichaptum laricinum.Violmussling, Trichaptum laricinum.Violmussling, Trichaptum laricinum.


Hemsida drivs av Vistaprint