Företagets namn - Företagsmeddelande
Abstract . A dedicated search för Hypocreopsis riccoidea in southernmost Sweden. A search for Hypocreopsis riccioidea (Ascomycota, Hypocreaceae; syn. H. lichenoides) in Salix thickets in the province of Skåne (S. Sweden) 2009 - 2011 resulted in several new records. The stromata were found mainly on branches of Salix sp. but also on Rubus idaeus, Betula alba and Heracleum mantegazzianum.

Hypocreopsis riccioidea, trollhand  (Bolton:Fr.) P.Karst / syn. Hypocreopsis lichenoides.

Trollhandens klassificering och taxonomi.
Domän: Eukaryota Det finns tre domäner, eubakterier, arkebakterier och eukaryoter. En eukaryot är en organism som har en eller flera komplexa celler i vilka arvsmassan återfinns i en cellkärna avgränsad av ett cellmembran. Eukaryoterna indelas i sin tur i rikena djur, växter, svampar och protister.
Rike: Fungi (svampar)
Subrike: Dikarya
Fylum: Ascomycota
Subfylum: Pezizomycotina
Klass: Ascomycetes Subklass: Hypocreomycetidae
Ordning: Hypocreales
Familj: Hypocreaceae
Släkte: Hypopcreopsis Art: Hypocreopsis riccioidea (Bolton:Fr.) P.Karst. syn. Hypocreopsis lichenoides
 
Klass Ascomycetes. Trollhanden hör hemma bland sporsäcksvamparna. Sporsäcksvampar (Ascomycota) är en mycket stor grupp av svampar med omkring 45000 beskrivna arter. Man märker dock inte mycket av dem i naturen, eftersom de flesta har mycket små fruktkroppar. De producerar sina sporer (meiosporer) i ett mycket karaktäristiskt mikroskopiskt sporangium, kallat ascus (flertal asci).
Ascus bildas under ascomycetens sexuella reproduktion. Det har en unik och komplex struktur som skiljer ascomyceterna från alla andra svampar. Ascus är en sporsäck och innehåller vanligtvis 8 sporer. Anamorfer är den struktur som innehåller svampens okönade formering.
Mitosporerna bildas asexuellt genom (mitotisk) delning. Sporerna som bildas från hyferna kallas konidier och kan ses som ett brunt puder på fruktkroppen på växande svampar. Dessa konidier gror och bildar nytt mycel. Hos fleråriga trollhänder kan man se peritheciernas mynningar som små svarta fläckar där fingrarna grenar sig. Genom dessa sprids sporer som sedan gror och bildar nytt mycel.

Mina första fynd av denna säregna och vackra svamp gjorde jag,
2009-03-30. Sweden, Skåne, Söderåsen, Klåveröd, Grindhus.

Trollhandsjakt. Den 20 november 2009.

Idag var jag på väg till Kopparhatten på myxomycetjakt. Jag for från Helsingborg via Stenestad, passerade Klåveröd mot Ljungbyhed. Precis innan man passerar kommungränsen mellan Bjuvs och Klippans kommuner vid Grindhusen finns det ett våtområde med salix och en bäck som har sitt flöde från söder mot norr och rinner under vägen och ut till Traneröds mosse.
Söder om vägen hittade Joachim Krumlinde och jag trollhand, Hypocreopsis riccioidea i våras. Härifrån hade Bengt Hertzmann redan 2006 rapporterat in den till Artportalen. Vi hittade den också längre in mot Traneröds mosse, även denna lokal är känd sedan tidigare.
Jag är rätt nyfiken och envis av mig och jag var övertygad om att den borde finnas på fler ställen i området, Jag har passerat denna plats många gånger på min väg mot Skånes Nationalpark och blivit mer och mer övertygad om att trollhand borde växa även norr om vägen. Där fortsätter salix beståndet alldeles invid vägen och här fortsätter även ovannämnda bäck och våtmark.
Så varför skulle den inte finnas även här? Denna gång skulle jag arbeta mig igenom området in mot den plats mot Tranerödsmosse där Joachim och jag tidigare gjort våra fynd.
Hur långt kom jag från vägen innan första fyndet dök upp? Inte ens 10 meter och på ett område på ca 200 m² fann jag ett 25-tal exemplar i alla storlekar små som stora, många fler än vad Joachim och jag fann tillsammans vid exkursionen i våras. 
 

Örby ängar del 1.

Den 22 november 2009 fick jag en ingivelse att bege mig till ett område strax söder om Helsingborg mellan Råå och Fortuna, där ligger området Örby ängar. Jag visste exakt vilken del jag skulle undersöka denna gång. Örby ängar är delvis sankt, en bäck rinner genom området som ligger endast ett hundratal meter från havet. I den norra delen av området finns det ett eller egentligen flera områden med täta salix bestånd. Jag har vid flera tillfällen letat igenom nästan alla dessa platser, jag har varit övertygad om att det borde finnas trollhand här.
Kantöra (Hymenochaete tabacina) har jag hittat i ett av områdena. Kosan ställdes mot träsket och över bäcken där jag skrämde upp några rätt stora öringar, ja de skrämde mig också med sitt plaskande när de for iväg efter att ha stått och tryckt under en gammal lastpall som ligger som ett vad i bäcken. Jag kom inte mer än några meter in i snåren när första fyndet av trollhand visade sig, en glädje och upprymdhet fyllde mig, jag hade haft rätt, de fanns här. Ett intensivt sökande tog vid och fler fynd gjordes och alla hitintills på vide men i området finns även fläder, vinbär, hallon och något enstaka krikon.
Sedan tidigare vista jag att trollhanden kan vandra över eller etablera sig på andra substrat än salix bara där finns kantöron, hägg, gran, mjölkört och hallon kände jag till så jag sökte på alla trädslag och buskar. Plötsligt något i ögonvrån, jag skymtar något i ett hallonbestånd. Några långa smala grenar av salix letade sig ut i hallonbeståndet och där fanns flera fruktkroppar av trollhand som delvis växte på båda substraten, salix och hallon (Rubus idaeus). Efter mycket stånk och stön i snåren så hittar jag en trollhand som bara hade hallon som substrat, två korsade stammar. I närheten fanns så klart salix men den grenen befann sig på flera centimeters avstånd så det var en ren hallonväxande trollhand. Senare hittade jag ytterligare en på bara hallon vilket inte är något vanligt. Jag tog en kollekt som jag högtidligt överlämnade till Sven-Åke Hanson senare på dagen.
 
 
Sällsynt blir vanlig.

Fynden vid Örby ängar är de första av trollhand i Helsingborgs kommun. När det gäller denna märkliga och vackra svamp uppges den i de flesta svampböcker vara sällsynt men efter det att några besökare på forumet Svampguiden på Internet [www.svampguiden.com] har börjat leta efter den så verkar den inte vara så sällsynt, om ens ovanlig längre. Enligt kartan i Ryman & Holmåsen (1981) finns trollhand huvudsakligen i södra Svealand och norra Götaland. Under senare år har dock fynd gjorts som tyder på att den finns över hela landet från Umeå i norr till Revinge (Skåne) i söder [www.artportalen.se]. Kunskapen om en arts utbredning ökar när man är flera som söker, vilket kan resultera i att sällsynt blir vanlig.
 
Örby ängar del 2.

Den 18 mars 2010 inventerade jag ännu ett salix bestånd i Örbyområde, denna gång norr om vägen som genomkorsar den norra delen. Själv hittade jag vid min första genomgång av platsen 6st. stroma, ett stort, resten relativt små.
Den 25 mars var jag och sambon tillbaka på det område som jag delvis gick igenom i höstas och nu hittade vi ytterligare 6 fruktkroppar efter mycket klättrade och krypande i denna vide djungel. Jag fick en förfrågan från Joachim Krumlinde och Grethe Fauland om jag kunde guida dem på Örby ängar och visa dem lite trollhänder. Det blev bestämt att vi skulle träffades fredagen den 26 mars. Förväntan hos dem och framför allt hos Grethe var stor då hon aldrig sett trollhand i verkligheten. Jag hade bra koll på de sex individer som jag hittat norr om vägen den 18:e så dessa började vi med.
Den första var ett litet ex, det tog Grethe en stund att få syn på den även att det bara rörde sig om ett mycket litet område med småkvistar. Efter att jag förevisat ytterligare några ex så hade hon fått ”trollögon” och hittade två nya stroma på egen hand som jag tidigare missat, bra! Entusiasmen var nu på topp och allt som allt så hittade vi ett tjogotal 20 tal trollhänder i de två områden som genomsökts.
Det finns faktiskt tre områden till att undersöka men dessa får vänta tills i höst då flyttfåglarna håller på att återvända hit och dessa salixsnår är utmärkta häckningsplatser för ett flertal fågelarter som jag inte vill störa.
 
De första bilderna är från det området som jag beskriver i första delen av denna rapport.
 

Hypocreopsis riccioidea, trollhand. Sweden, Skåne, Söderåsen, Klåveröd, Grindhus. Substrat salix. 
Trollhand, Hypocreopsis lichenoides Trollhand, Hypocreopsis lichenoidesTrollhand, Hypocreopsis lichenoidesTrollhand, Hypocreopsis lichenoidesTrollhand, Hypocreopsis lichenoidesTrollhand, Hypocreopsis lichenoides
Trollhand, Hypocreopsis lichenoidesTrollhand, Hypocreopsis lichenoidesTrollhand, Hypocreopsis lichenoidesTrollhand, Hypocreopsis lichenoidesTrollhand, Hypocreopsis lichenoidesTrollhand, Hypocreopsis lichenoides
Trollhand, Hypocreopsis lichenoidesTrollhand, Hypocreopsis lichenoidesTrollhand, Hypocreopsis lichenoidesTrollhand, Hypocreopsis lichenoidesTrollhand, Hypocreopsis lichenoidesTrollhand, Hypocreopsis lichenoides
Trollhand, Hypocreopsis lichenoidesTrollhand, Hypocreopsis lichenoides
Hypocreopsis riccioidea, trollhand. Sweden, Skåne, Helsingborg, Örby ängar,  2009-11-22. De tre första bilderna är trollhand på hallon (Rubus idaeus), nästa tre bilder är på båda substraten, salix och  hallon (Rubus idaeus), de övriga på salix. 
Trollhand, Hypocreopsis lichenoides Trollhand, Hypocreopsis lichenoidesTrollhand, Hypocreopsis lichenoidesTrollhand, Hypocreopsis lichenoidesTrollhand, Hypocreopsis lichenoidesTrollhand, Hypocreopsis lichenoides
Trollhand, Hypocreopsis lichenoidesTrollhand, Hypocreopsis lichenoidesTrollhand, Hypocreopsis lichenoidesTrollhand, Hypocreopsis lichenoidesTrollhand, Hypocreopsis lichenoidesTrollhand, Hypocreopsis lichenoides
Trollhand, Hypocreopsis lichenoidesTrollhand, Hypocreopsis lichenoidesTrollhand, Hypocreopsis lichenoidesTrollhand, Hypocreopsis lichenoidesTrollhand, Hypocreopsis lichenoidesTrollhand, Hypocreopsis lichenoides
Hypocreopsis riccioidea, trollhand. Sweden, Skåne, Helsingborg, Örby ängar, nordliga delen,  2010-03-18/26.
Trollhand, Hypocreopsis lichenoides Trollhand, Hypocreopsis lichenoidesTrollhand, Hypocreopsis lichenoides Trollhand, Hypocreopsis lichenoides Trollhand, Hypocreopsis lichenoidesTrollhand, Hypocreopsis lichenoides
Trollhand, Hypocreopsis lichenoidesTrollhand, Hypocreopsis lichenoidesTrollhand, Hypocreopsis lichenoides Trollhand, Hypocreopsis lichenoides Trollhand, Hypocreopsis lichenoides
En trolland under 1 år. En fråga man ställer sig är om det är någon som har koll på när det börjar bildas nya fruktkroppar? Jag har inte sett en ända ny fruktkropp, inte något litet som börjar växa i det området som jag har rört mig i under det senaste året. Men i de sista bilderna skall jag visa lite vad som har hänt med en av fruktkropparna. De kommande bilderna visar en och samma fruktkropp mellan 2009-11-20 till 2010-10-06
Trollhand, Hypocreopsis lichenoides Grindhusen Klåveröd.Trollhand, Hypocreopsis lichenoides Grindhusen Klåveröd.Trollhand, Hypocreopsis lichenoides Grindhusen Klåveröd.Trollhand, Hypocreopsis lichenoides Grindhusen Klåveröd.Trollhand, Hypocreopsis lichenoides Grindhusen Klåveröd.Trollhand, Hypocreopsis lichenoides Grindhusen Klåveröd.
Trollhand, Hypocreopsis lichenoides Grindhusen Klåveröd.Trollhand, Hypocreopsis lichenoides Grindhusen Klåveröd.Trollhand, Hypocreopsis lichenoides Grindhusen Klåveröd.Trollhand, Hypocreopsis lichenoides Grindhusen Klåveröd.Trollhand, Hypocreopsis lichenoides Grindhusen Klåveröd.Trollhand, Hypocreopsis lichenoides Grindhusen Klåveröd.
Som ni ser så har ovanstående individ nästan helt förfallit medan den individ som kommer i följande bildserie har ett synbart förfall men en del, några "fingrar" har startat en ny tillväxt, det verkar som om det här håller på att bildas en ny individ, vi får se vad som händer. Vid mitt senaste besök, vilket var efter några kraftiga köldnätter så hade det uppstått skador på svampen. Detta har noterats av fler på andra lokaler och vi spekulerar i orsaken till skadorna. Någon tror att det kan vara skador efter att någon fågel har varit och pickat på svampen, själv tror jag att den kan ha flera förklaringar en förklaring tror jag kan vara att om svampen är blöt så kan det uppstå "sprängskador" när det blir köldgrader som i detta fall är det mest troliga. Det har inte skett någon skada i den "nya" delen, viket kanske beror på att den är spännstigare och mer kompakt än den gamla delen som troligen är lite porösare och kanske därmed är mer köldkänslig. Visserligen förekommer det en del talgoxar i närområdet och det är också möjligt att de har hittat en näringskälla i svampen. På sjätte bilden syns en insektslarv på svampen och det utesluter ju inte möjlighten att det är någon insekt som åstadkommer skadorna. I vilket fall som helst så har jag sett att skadorna har "läkt" och att fingrarna har blivit hela och fina igen.

Följande bilder visar en och samma fruktkropp mellan 2009-11-20 till 2010-11-11


Trollhand Hypocreopsis lichenoides Grindhusen Klåveröd Söderåsen 2010Trollhand Hypocreopsis lichenoides Grindhusen Klåveröd Söderåsen 2010Trollhand Hypocreopsis lichenoides Grindhusen Klåveröd Söderåsen 2010Trollhand Hypocreopsis lichenoides Grindhusen Klåveröd Söderåsen 2010Trollhand Hypocreopsis lichenoides Grindhusen Klåveröd Söderåsen 2010Trollhand Hypocreopsis lichenoides Grindhusen Klåveröd Söderåsen 2010
Trollhand Hypocreopsis lichenoides Grindhusen Klåveröd Söderåsen 2010Trollhand Hypocreopsis lichenoides Grindhusen Klåveröd Söderåsen 2010
Den 2011-04-06 gick jag genom lite gamla kollekt och blev lite förvånad över att jag inte sett, lagt märke till eller observerat detta tidigare. Nu är kollektet ett av de första jag tog för två år sedan vid Grindhusen, Tranerödsmosse och jag har egentligen inte kollat det så noga, utan tog det bara för att det var ett av mina första fynd och var absolut inte insatt i trollhandens krav på substart, visste bara att den hade något samband med kantöra. Nu upptäckte jag att trollhanden växer på både salix och Betula alba, huvuddelen växer på salix men den växer ju faktiskt oxå på björken! Alltså ännu ett nytt substrat för mig när det gäller trollhand eller hur skall man betrakta det? Det är kanske svårt att bestäma om det är annat substrat än salix när huvudparten växer på salix. Å andra sidan består ju ascomyceterna (sporsäcksvampar) av en massa enskilda individer som bildar ett stroma och då växer den faktiskt även på alla de olika substraten som här är angivna. Intressant hade varit om det hade gått att ta reda på om björken var angripen av kantöra, vilket den borde ha varit annars ingen trollhand antar jag. Här har jag också ett lysande exempel på att trollhanden helst etablerar sig där grenar korsar eller har korsat varandra.
Trollhand, Hypocreopsis lichenoides Trollhand, Hypocreopsis lichenoides Trollhand, Hypocreopsis lichenoides

Ytterligare ett fynd där både salix och betula är inblandade hittade jag 2011-04-19 men jag tror att jag även har förbisett detta stroma. När jag går igenom mina bilder så hittar jag inte detta stroma på någon bild så det är möjligt att det är ett nytt men däremot hittar jag en bild på ett stroma från 2009-11-20 som delar substrat mellan salix och betula, detta hade jag missat.
Trollhand Hypocreopsis lichenoides Sweden, Skåne, Klåveröd, Grindhusen2011-04-19Trollhand Hypocreopsis lichenoides Sweden, Skåne, Klåveröd, Grindhusen 2009-11-20


Den 2011-04-19 blev jag glad igen efter att ha sett hur mina första fynd på ovannämnda lokal tynat bort och inga nya fynd gjorts på två år så fanns där ett nytt stroma på en av de grenar som jag synat noggrant varje gång jag varit här på grund av att den är helt full av kantöra men ingen trollhand har synts till, det fanns inget stroma där den 10 nov 2010, senaste gången jag var här innan vintern slog till. Nu så växter det ett nytt vackert stroma där på lite mer än 5x5cm.
Detta ex. utgör ett undantag från den iakttagelse som jag redogör för längre ner i texten om att de flesta stora ex. växer i västerläge, detta stroma växer vänt mot öster!
Trollhand Hypocreopsis lichenoides Sweden, Skåne, Klåveröd, Grindhus 2011-04-19 Trollhand Hypocreopsis lichenoides Sweden, Skåne, Klåveröd, Grindhus 2011-04-19 Trollhand Hypocreopsis lichenoides Sweden, Skåne, Klåveröd, Grindhus 2011-04-19 1-04-19 Trollhand Hypocreopsis lichenoides Sweden, Skåne, Klåveröd, Grindhus 2011-04-19 Trollhand Hypocreopsis lichenoides Sweden, Skåne, Klåveröd, Grindhus 2011-04-19 Trollhand Hypocreopsis lichenoides Sweden, Skåne, Klåveröd, Grindhus 2011-04-19
Trollhand Hypocreopsis lichenoides Sweden, Skåne, Klåveröd, Grindhus 2011-04-19 Trollhand Hypocreopsis lichenoides Sweden, Skåne, Klåveröd, Grindhus 2011-05-13Trollhand Hypocreopsis lichenoides Sweden, Skåne, Klåveröd, Grindhus 2011-05-13

Fortsatt inventering av Trollhand Helsingborgsområdet 2011.

Strax innan jul, den 2010-12-17 begav jag mig ut för att fotografera vinterbilder, mer eller mindre av en slump hamnade jag i de allra sydligaste delarna av Råå samhälle. Här fann jag ett område på knappt ett par tusen kvadratmeter salixvåtmark, snön låg decimeterdjup men endast några meter in i snåren hittade jag gott om kantöra, (Hymenochaete tabacina) och det såg mycket lovande ut för förekomsten av trollhand.
Bedrövad över väderläget var det bara att avvakta mildväder, snötäcket bara tjocknade och otåligheten var i stadigt stigande kurva.
Men så äntligen väderomslag och på morgonen den 2011-01-07 var det plusgrader och solsken. När jag anlände till platsen så blev jag ändå besviken, snödjupet var fortfarande så djupt att stövelskaften knappt räckte till och mycket av videgrenarna var fortfarande snötyngda men skam den som ger sig. Efter någon halvtimmes sökande i den rätt otillgänglig vegetationen så hittades det första stromat, ett litet exemplar nära marken på tunn gren. I det genomsökta området fanns det stora mängder av kantöra, så mycket har jag tidigare inte sett på de övriga områdena där jag hittat trollhand så mina förhoppningar om att hitta ytterligare fruktkroppar var stor. Efter ännu en halvtimmes snubblande bland dolda lågor och annan i snön dold vegetation så hittade jag 6 nya stroman och denna gång lite högre upp, ca en meter över mark. Jag ville ta mig runt detta snår med lite större videbuskar för att kunna ta några bra foton då de i nuläget befann sig i motljus, till min förvåning och stora förtjusning så upptäckte jag på den motsatta sidan den största ansamlingen och de största exemplaren av trollhand jag funnit. Tyvärr var det rätt mycket snö så många exemplar antog jag var dolda under snön och vid närmare granskning visade det sig att så var fallet.
Två dagar senare var jag tillbaka på platsen, töandet hade fortsatt och nu var snötäcket rejält reducerat och nästan all snö var borta från grenarna. Jag sökte upp de tidigare hittade stroman och letade upp buskaget med den stora ansamlingen. Idag var alla synliga om det nu inte fanns några alldeles i marknivå vilket så klart är mycket möjligt. På ca 1,5 m³ med grenar och stammar hittade jag 46st. individer och den största på lite över 10 cm x 5 cm. Exemplaren är otroligt vackra i ljuset från den nedgående solen. Sökandet fortsatte men jag hade ingen möjlighet att söka igenom hela området då snåren är alldeles för täta och det är fortfarande en hel del snö på marken så det blev både halkigt och på annat sätt svårframkomligt. Ytterligare några stroman hittades och allt som allt har jag på denna nya lokal hittills hittat 52st. stroman vilket jag var mycket nöjd med. Jag kommer att samla några svampvänner längre fram i vår och söka igenom detta område ytterligare och förhoppningsvis även några andra intilliggande intressanta platser, jag är övertygad om att vi kommer att hitta fler trollhänder i södra Råå och Örbyängsområdet.


Trollhand Hypocreopsis lichenoides Södra Råå Trollträsket 2011-01-07Trollhand Hypocreopsis lichenoides Södra Råå Trollträsket 2011-01-07Trollhand Hypocreopsis lichenoides Södra Råå Trollträsket 2011-01-07Trollhand Hypocreopsis lichenoides Södra Råå Trollträsket 2011-01-07Trollhand Hypocreopsis lichenoides Södra Råå Trollträsket 2011-01-07Trollhand Hypocreopsis lichenoides Södra Råå Trollträsket 2011-01-07
Trollhand Hypocreopsis lichenoides Södra Råå Trollträsket 2011-01-09Trollhand Hypocreopsis lichenoides Södra Råå Trollträsket 2011-01-09Trollhand Hypocreopsis lichenoides Södra Råå Trollträsket 2011-01-09Trollhand Hypocreopsis lichenoides Södra Råå Trollträsket 2011-01-09Trollhand Hypocreopsis lichenoides Södra Råå Trollträsket 2011-01-09Trollhand Hypocreopsis lichenoides Södra Råå Trollträsket 2011-01-09
Trollhand Hypocreopsis lichenoides Södra Råå Trollträsket 2011-01-09
Under senvintern och den tidiga våren har jag återvänt till denna södra del av Råå och trollträsket för att se vad som händer med trollhänderna. I nuläget har ännu ingen tillväxt iakttagits men en del förändringar har jag dock sett hos de äldre exemplaren. De har mörknat i färgen även vid torr väderlek och de svarta mynningshålen hos perithecerna syns tydligt och vilket tyder på en förestående sporbildning. Sporerna som bildas från hyferna kallas konidier och kan ses som ett brunt puder på fruktkropparna på växande svampar*
(*av klassen ascomycetes dit trollhänderna hör).

2011-03-20 gjorde jag ett för mig nytt och roligt fynd. Jag har hittat kantöra och trollhand på ett nytt substrat, nämligen jättebjörnloka (Heracleum mantegazzianum). Är detta enda fyndet i Sverige på detta substrat?
2011-03-20 gjorde jag ett för mig nytt och roligt fynd. Jag har hittat trollhand på ett nytt substrat, nämligen Jättebjörnloka Heracleum mantegazzianum.2011-03-20 gjorde jag ett för mig nytt och roligt fynd. Jag har hittat trollhand på ett nytt substrat, nämligen Jättebjörnloka Heracleum mantegazzianum.2011-03-20 gjorde jag ett för mig nytt och roligt fynd. Jag har hittat kantöra på ett nytt substrat, nämligen Jättebjörnloka Heracleum mantegazzianum.
Jag har under det senaste året alltså hittat trollhand på södra Råå och Örbyängsområdet på tre olika platser men egentligen så hör området ihop men skiljs från varandra av en del gräsmark och vatten en del vägar skär också genom området. Platserna hänger alltså inte direkt ihop med varandra, om de skall räknas som en lokal eller flera vet jag inte.
Jag har funderat på det här med vilka arter som brukar finnas tillsammans. Två av de arter som jag alltid hittar med trollhand är i första hand så klart kantöra, (hymenochaete tabacina) utan den ingen trollhand men också snurrkrös, (exídia recísa) är alltid med men att den har någon påverkan är nog knappast troligt utan den trivs bara på samma substrat och i samma miljö.
Angående samtliga mina fynd av stora stroman har jag iakttagit att de alla växer på västsidan av grövre videgrenar/stammar eller mitt uppe på horisontellt liggande grenar/stammar, aldrig i något annat vädersträck och gärna i öppna, luftiga lägen. Små ex. har jag hittat i alla vädersträck men även här så tycks dock en övervägande del haft sin etableringspunkt i västerläge. I de flesta fall förekommer det korsande grenar, gräs eller andra växtdelar där trollhanden har etablerar sig även om en del av det korsade materialet inte alltid syns, ett grässtrå eller mycket nerbruten gren kan ju ha försvunnit under trollhandens tillväxt så är det ändå med stor sannolikhet så att det korsande materialet har funnits där.
Fortsättning följer.

Du behöver en Flash Player för att kunna se detta
Trollhand Hypocreopsis lichenoides 2009 - 2011 (2).wmv
Trollhandens klassificering och taxonomi. Domän: Eukaryota Det finns tre domäner, eubakterier, arkebakterier och eukaryoter. En eukaryot är en organism som har en eller flera komplexa celler i vilka...

.


Hemsida drivs av Vistaprint